Verkoop / verhuur

Wij weten als geen ander hoe belangrijk een goede bedrijfslocatie is voor het succes van uw onderneming. Een kantoor-, winkel-, of bedrijfsruimte verkopen of verhuren vraagt om een makelaar die uitstekend op de hoogte is van de vastgoedmarkt.

Persoonlijk plan van aanpak

Onze jarenlange ervaring, vakinhoudelijke expertise en regionale marktkennis staan garant voor een optimaal resultaat! Wij begeleiden en adviseren u met visie en werken aan de hand van een persoonlijke opname van het object graag een plan van aanpak voor u uit.

Het plan van aanpak bevat onder andere:

 • Prijsbepaling
 • Doelgroep
 • Marketing
 • Courtagevoorstel

Als u besluit uw object via Comma Vastgoed te verkopen of verhuren, dan werken wij het plan verder met u uit. Wij brengen het object bij ons uitgebreide netwerk onder de aandacht én bij specifieke doelgroepen.

Bezichtigen en onderhandelen

Ook vertegenwoordigen wij uw belangen bij het bezichtigen van de locatie en de onderhandelingen over de koop- of huurcondities en de voorwaarden. Wij stellen de overeenkomst met u op en spreken alles met u door. Het moment van een correcte sleuteloverdracht betekent voor ons pas de afronding van de transactie.

Direct contact

Wij kennen elk gebouw, elke steen. Bovendien kennen wij in de meeste gevallen de ondernemers - de beslissers bij de huurder - persoonlijk. Direct contact vinden wij dan ook een must. Zo weten wij wat hen beweegt.

Wij denken graag met u mee om tot een succesvol resultaat te komen. Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Aankoop / aanhuur

Nieuwe huisvesting

Het vinden van een nieuw onderkomen is een proces dat u niet dagelijks doorloopt. Voor Comma Vastgoed is de aanhuur/aankoop van commercieel vastgoed een dagelijkse bezigheid en passie. Wij brengen graag uw wensen in kaart zodat u een afgewogen keuze kunt maken. Hiervoor stellen wij een programma van eisen op. Dit omvat onder andere:

 • Marktscan
 • Benodigde oppervlakte
 • Kwalitatieve, technische en financiële randvoorwaarden
 • Functionele voorwaarden die voortvloeien uit uw eigen bedrijfsvoering

Vervolgens kunnen wij u ook de beste alternatieven presenteren. En vanzelfsprekend voeren wij namens u de onderhandelingen met de verhuurder/verkoper en zorgen we voor de contractafwikkeling.

Verbeteren huurcondities en kostenbesparing

Huurt u een kantoorruimte? Dan is het verstandig om het huurcontract eens kritisch te bekijken. Grote kans dat u structurele kostenbesparingen én contractverbeteringen kunt realiseren. Comma Vastgoed helpt u bij het verbeteren van uw huidige huurcondities. Wij zijn uw belangenbehartiger als het gaat om kostenverlaging, flexibiliteit of de kleine lettertjes in het huurcontract. Een heronderhandeling is alleen succesvol met de juiste voorbereiding. Dit doen wij graag voor u.

Wat doen wij nog meer?

 • Beoordelen huidige huurprijs en huurcondities
 • Commentaar geven op de kleine lettertjes of de bijzonderheden in de lopende overeenkomst
 • De kwalitatieve condities kritisch bekijken. Denk aan achterstallig onderhoud en problemen met de servicekosten

Samen met u zetten we alles op een rij en bepalen de doelstelling en strategie voor de heronderhandelingen.

Wij denken graag met u mee om tot een succesvol resultaat te komen. Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Taxaties

Wilt u een object laten taxeren? Dit vereist kennis van de actuele vastgoedmarkt en een gedegen financieel inzicht. Comma Vastgoed heeft dit specialisme in huis. Wij beschikken over in-huis-taxateurs met VastgoedCert certificering. Makelaars/taxateurs die dagelijks betrokken zijn bij de commerciële transacties voeren de taxatieopdrachten uit. Zij weten een meest zorgvuldige waardering te maken van het taxeren object. Comma is ook ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Belang van taxaties

Waarvoor zijn taxaties belangrijk? Bijvoorbeeld voor verkoop- of aankoopfinanciering, WOZ-waardering, gezamenlijke waardering voor de belastingdienst, huurwaardetaxatie of huurprijsherzieningstrajecten. Natuurlijk voeren wij ook taxaties uit voor uw jaarrekening. Comma Vastgoed heeft al talloze opdrachtgevers succesvol begeleid in dit traject. We voeren de taxatie op maat uit en garanderen u als opdrachtgever een waardebepaling die marktconform is.

Wij denken graag met u mee om tot een succesvol resultaat te komen. Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Ontwikkelen huisvestingsstrategie

Huisvesting, daar bent u niet dagelijks mee bezig. Misschien maakt u regelmatig ad-hoc beslissingen. Maar sluiten deze keuzes wel aan bij de ontwikkelingen binnen uw bedrijf? Het tijdig ontwikkelen van een huisvestingsstrategie loont absoluut de moeite.

Kansen en bedreigingen

Een goede huisvestingsstrategie geeft u inzicht in de kansen en bedreigingen van uw vastgoedportefeuille en/of huurcontracten. Of het nu gaat om kostenbesparing, efficiency, duurzaamheid of flexibiliteit.
Comma Vastgoed helpt u bij het ontwikkelen van een huisvestingsstrategie die de bedrijfsdoelstellingen van uw organisatie optimaal ondersteunt.

Wij denken graag met u mee om tot een succesvol resultaat te komen. Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Sale en lease back

Commercieel vastgoed is in de afgelopen jaren veel goedkoper geworden. Daarbij zijn de rentestanden extreem laag. Dat maakt het voor u, als huurder zijnde, misschien aantrekkelijk om het door u gehuurde bedrijfsgebouw te kopen. Als eindgebruiker van commercieel vastgoed kan het voordeling zijn het vastgoed in eigendom te hebben. Bijvoorbeeld omdat u profiteert van een eventuele waardestijging. Of omdat u geen verplichtingen en beperkingen heeft door een verhuurder.

Aan de andere kant kan het bezit van commercieel vastgoed soms ook nadelen met zich meebrengen. Denk aan beperkte flexibiliteit bij gewijzigde ruimtebehoefte en hoge onderhoudskosten. Sale and lease back is een vorm van verkoop waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. Bij een sale and lease back transactie verkoopt u als eigenaar uw bedrijfspand aan een vastgoedbelegger, om dit vervolgens terug te huren.

Het verkopen en terug huren van commercieel vastgoed, een sale & lease back constructie, kan om verschillende redenen interessant zijn:

 • u creëert flexibiliteit
 • u maakt financiële middelen vrij
 • het terug huren leidt bijna altijd tot een hogere verkoopopbrengst
 • toekomstige risico’s worden verschoven naar investeerders

Comma Vastgoed zet de mogelijkheden en de voor- en nadelen voor u op een rij en assisteert u bij de aan- of verkooponderhandelingen.

Wij denken graag met u mee om tot een succesvol resultaat te komen. Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Stay or go analyse

Tegen het einde van iedere huurperiode kan een huurcontract worden opgezegd of verlengd. Hoeveel goedkoper kan het? Misschien zijn er betere alternatieven? Voordat het huurcontract wordt opgezegd, brengt Comma Vastgoed voor u de mogelijkheden in kaart. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen.

Bij deze afweging bieden wij u geschikte alternatieven en voorzien u van relevante financiële informatie om een goede vergelijking te kunnen maken. Naast de financiële aspecten toetsen wij ook de kwalitatieve kant.

Wij denken graag met u mee om te komen tot een succesvol resultaat. Neem gerust contact met ons op voor en geheel vrijblijvend gesprek.

Quick scan servicekosten / huurovereenkomst

Servicekosten maken 20-40% uit van de daadwerkelijke huisvestingslasten. En toch krijgen servicekosten tijdens onderhandelingen niet altijd de aandacht die ze verdienen. Als huurder heeft u belang bij zo laag mogelijke servicekosten. In ieder geval: de beste service voor de beste prijs. De Comma Vastgoed Quick Scan Servicekosten toetst of uw servicekosten marktconform zijn en of er sprake is van een correcte doorbelasting.

Ook kunnen wij vrijblijvend uw huurcontract beoordelen. Zijn er bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden overeengekomen waar rekening mee gehouden moet worden? Hoe zit het met de opzegtermijn? Loopt het contract automatisch door voor onbepaalde tijd?

Wij denken graag met u mee om tot een succesvol resultaat te komen. Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Begeleiding bij beleggingen

Denkt u aan beleggen of bent u belegger? Dat weet u waarschijnlijk dat bedrijfsmatig onroerend goed een solide belegging is en een gewaardeerd onderdeel van een beleggingsportefeuille. De verwerving of verkoop van beleggingen is een strategische beslissing. Dit vraagt om gedegen kennis van de markt. Comma Vastgoed is een zeer actief op het gebied van beleggingsmakelaardij. Wij begeleiden zowel institutionele als particulieren beleggers. Met onze jarenlange ervaring brengen wij succesvolle transacties tot stand. Of het nu gaat om kantoren, bedrijfscomplexen, winkelruimten of verhuurde woningen.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

 • Begeleiden en adviseren van institutionele en particuliere beleggers bij de aan- en verkoop van vastgoedbeleggingen.
 • Initiëren en begeleiden van verkopen via inschrijving.
 • Adviseren over de samenstelling van de vastgoedportefeuille.
 • Lokaliseren van (her) ontwikkelingslocaties voor relaties in de projectontwikkeling en corporatiewereld.
 • Taxeren van de onderliggende waarde van uw beleggingsportefeuille.

Wij denken graag met u mee om tot een succesvol resultaat te komen. Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek.